เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

การป้องกันการทุจริตในองค์กร

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
เปิดอ่าน 1042 ครั้ง
พิมพ์


 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ประจำปี พ.ศ. 2561-2564)      >> คลิกที่นี่ <<

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      >> คลิกที่นี่ <<

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน     >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน     >> คลิกที่นี่ <<

 


 

ความเสี่ยงการทุจริต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   >> คลิกที่นี่ <<

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หลักเกณฑ์ มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)    >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการดำเนินการป้องการการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)   >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัตร ภาพรวม อำเภอเมืองเชียงราย   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน   >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565      >> คลิกที่นี่ <<

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565    >> คลิกที่นี่ <<

 


 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564    >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการประเมินภาพรวมเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2564     >> คลิกที่นี่ <<

 


 

 >> นโยบาย No Gift Policy เทศบาลตำบลแม่ยาว งดให้ งดรับ ของขวัญ <<

 

 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
223 คน
เดือนนี้
3747 คน
ปีนี้
70051 คน
ทั้งหมด
74021 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น