เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

การป้องกันการทุจริตในองค์กร

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2566
เปิดอ่าน 1315 ครั้ง
พิมพ์


 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564    >> คลิกที่นี่ <<

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564      >> คลิกที่นี่<<

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565      >> คลิกที่นี่ <<

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570    >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน     >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน     >> คลิกที่นี่ <<

 

 


 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)   >> คลิกที่นี่ <<

 

 


 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566 (รายไตรมาสรอบ 3 เดือน)  >> คลิกที่นี่ <<

 

 


 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การจัดทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต      >> คลิกที่นี่ <<

 

 


 

ความเสี่ยงการทุจริต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   >> คลิกที่นี่ <<

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หลักเกณฑ์ มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว   >> คลิกที่นี่ <<

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่    >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)    >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการดำเนินการป้องการการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)   >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัตร ภาพรวม อำเภอเมืองเชียงราย   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน   >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565      >> คลิกที่นี่ <<

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565     >> คลิกที่นี่ <<

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566    >> คลิกที่นี่ <<

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566    >> คลิกที่นี่ <<

 


 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564    >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการประเมินภาพรวมเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2564     >> คลิกที่นี่ <<

 


 

 >> นโยบาย No Gift Policy เทศบาลตำบลแม่ยาว งดให้ งดรับ ของขวัญ <<

 

 

- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏบัติหน้าที่   >> คลิกที่นี่ <<  

- การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy    >> คลิกที่นี่ <<  

- รายงานผลการการดำเนินงานตามนโยบาย No gift Policy (ครั้งที่ 1)    >> คลิกที่นี่ <<  

 
 
 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
90 คน
เดือนนี้
90 คน
ปีนี้
14,274 คน
ทั้งหมด
130,553 คน
ออนไลน์
4 คน
© 2023 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น