เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ความเป็นมาและที่ตั้ง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
เปิดอ่าน 2651 ครั้ง
พิมพ์

 

ความเป็นมาและที่ตั้ง

       ตำบลแม่ยาวเรียกชื่อตามสายน้ำหลักที่ผ่านตำบลแม่ยาวหลายหมู่บ้าน เรียกได้ว่าเป็นเสมือนสายเลือดของคนตำบลแม่ยาวเลยก็ว่าได้ คือ “แม่น้ำยาว” ว่ากันว่าลำน้ำแม่ยาวมีต้นน้ำมาจากอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เดิมนั้นตำบลแม่ยาวได้แยกตัวมาจากตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มาก่อตั้งเป็นตำบลแม่ยาว จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2535 ตำบลแม่ยาว ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้านทางฝั่งแม่น้ำกกทางทิศใต้ออกทั้งหมด จำนวน 5 หมู่บ้าน จัดตั้งเป็นเขตตำบลดอยฮางขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่มีปัญหาด้านการคมนาคม เพราะตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำกก ซึ่งในขณะนั้นใช้สะพานแขวนในการติดต่อเดินทางไปมา ซึ่งส่งผลให้ยากลำบากในการติดต่อและการปกครอง จึงทำให้มีการแยกออกเป็นสองตำบล และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น เทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2552

 


ลักษณะที่ตั้ง

       เทศบาลตำบลแม่ยาว ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รวมระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงและที่ราบระหว่างภูเขาบางส่วน มีพื้นที่ประมาณ 265.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 166,060.04 ไร่ ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 200 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 18 หมู่บ้านหลัก 38 บ้านบริวาร

 


ลักษณะภูมิประเทศ

        สภาพภูมิประเทศบริเวณตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นภูเขาสูงและที่ราบระหว่างภูเขา พื้นที่ลาดเทจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้

 


ลักษณะภูมิอากาศ

            อากาศบนภูเขาค่อนข้างเย็น ฤดูกาลจะเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนโดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนและลมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งเป็น 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
230 คน
เดือนนี้
3754 คน
ปีนี้
70058 คน
ทั้งหมด
74042 คน
ออนไลน์
4 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น