เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ข้อมูลหมู่บ้านและจำนวนประชากร

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2566
เปิดอ่าน 8555 ครั้ง
พิมพ์

 

รายชื่อหมู่บ้านหลักและหมู่บ้านบริวารในเขตเทศบาลตำบลแม่ยาว

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

หมู่บ้าน  บ้านบริวาร
       หมู่ที่ 1  บ้านห้วยขมใน     บ้านลีผ่า
       หมู่ที่ 2  บ้านรวมมิตร     บ้านดอยบ่อ 1 , บ้านดอยบ่อ 2
       หมู่ที่ 3  บ้านห้วยทรายขาว     บ้านเขื่อนแก้ว , บ้านห้วยน้ำริน , บ้านสามแยกบงแดง , บ้านห้วยส่างกรณ์
       หมู่ที่ 4  บ้านริมกก     
       หมู่ที่ 5  บ้านป่าอ้อ     บ้านเกาะ , บ้านป่าอ้อใหม่
       หมู่ที่ 6  บ้านสันป่ายาง     บ้านดอยยาว
       หมู่ที่ 7  บ้านกลางทุ่ง     บ้านสุขใจ
       หมู่ที่ 8  บ้านทรายมูล  
       หมู่ที่ 9  บ้านทุ่งหลวง  
       หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก     บ้านสุขเกษม , บ้านห้วยชมภู , บ้านหนองผักหนาม , บ้านสองแควพัฒนา , บ้านขุนน้ำแม่ยาว
       หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย     บ้านอาจ่า , บ้านอาผ่า , บ้านจะแล , บ้านยะฟู , บ้านปูเขาะ , บ้านอาดุ
       หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ     บ้านผามูบ
       หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์

    บ้านห้วยหลุหลวง , บ้านอาดี่ , บ้านลอบือ , บ้านป่าแล , บ้านหมอผี , บ้านอาเกอะ 1 , บ้านอาเกอะ 2 ,

    บ้านจะสอป่า , บ้านห้วยสักกอง , บ้านใหม่พัฒนา

       หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์  
       หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน     บ้านสามเส้า
       หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก  
       หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ     บ้านสันเจริญ , บ้านห้วยปูเจริญ , บ้านใหม่เจริญ
       หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา     บ้านจะต๋อเบอ , บ้านจะทอ , บ้านจะฟูจะก่า
       หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก  
       หมู่ที่ 20 บ้านผาสุก  

                       


สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง
เขตพื้นที่ ตำบลแม่ยาว ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย 

 

พื้นที่ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) จำนวน(ครัวเรือน)
หมู่ที่ 0 แม่ยาว 20 14 33 1
หมู่ที่ 1 ห้วยขมใน 786 815 1,601 553
หมู่ที่ 2 รวมมิตร 1,192 1,206 2,398 1,675
หมู่ที่ 3 ห้วยทรายขาว  585 599 1,184 529
หมู่ที่ 4 ริมกก  299 344 643 281
หมู่ที่ 5 ป่าอ้อ 425 421 846 404
หมู่ที่ 6 สันป่ายาง  501 572 1,073 468
หมู่ที่ 7 กลางทุ่ง    452 443 895 318
หมู่ที่ 8 ทรายมูล  351 381 732 448
หมู่ที่ 9 ทุ่งหลวง  397 435 832 419
หมู่ที่ 10 ห้วยขม 886 968 1,854 865
หมู่ที่ 11 ห้วยแม่ซ้าย 1,113 1,084 2,197 896
หมู่ที่ 12 แคววัวดำ  364 343 707 291
หมู่ที่ 13 พนาสวรรค์  1,428 1,362 2,790 970
หมู่ที่ 14 ศิริราษฎร์  382 399 781 325
หมู่ที่ 15 ออบเสือแหวน 382 402 784 110
หมู่ที่ 16 ท่าหลุก  146 154 300 141
หมู่ที่ 17 ดงเจริญ  651 668 1,319 383
หมู่ที่ 18 โป่งผำพัฒนา 476 482 958 276
รวม 10,836 11,091 21,927 9,353

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 

 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
10 คน
เดือนนี้
104 คน
ปีนี้
14,288 คน
ทั้งหมด
130,647 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2023 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น