เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

สถานที่สำคัญในพื้นที่ ต.แม่ยาว

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
เปิดอ่าน 1612 ครั้ง
พิมพ์

สถานที่สำคัญในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยาว มีรายละเอียดดังนี้


1. โรงเรียน  7 โรงเรียน 2 สาขา

1) โรงเรียนแม่ยาววิทยา

2) โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

3) โรงเรียนบ้านห้วยขม

4) โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย

5) โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

6) โรงเรียนบ้านรวมมิตร

7) โรงเรียนผาขวางวิทยา

8) โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาแคววัวดำ

9) โรงเรียนบ้านรวมมิตร สาขาจะต๋อเบอ


2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์  

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร

4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ

5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ

6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลุหลวง

7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่

8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์

     
3. สาธารณสุข  (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 3 แห่ง) 

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยาว

2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแม่ซ้าย

3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมมิตร

4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนาสวรรค์

 

4. ส่วนราชการอื่นๆ

1) สถานีตำรวจภูธรแม่ยาว

2) หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยาว

3) หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้าย

 

5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร

1) ที่ทำการไปรษณีย์ไทย            จำนวน     1     แห่ง

 

6. หน่วยงานอื่น ๆ

1) มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
232 คน
เดือนนี้
3756 คน
ปีนี้
70060 คน
ทั้งหมด
74048 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น