เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

การประชุมแนวทางการทำงาน เพื่อรับมอบหมายนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนโยบายของคณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 15:40:16 น.
เปิดอ่าน 121 ครั้ง
พิมพ์

 

การประชุมแนวทางการทำงาน เพื่อรับมอบหมายนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

และนโยบายของคณะผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

 

              เมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว  (ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน) พร้อมด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตำบลแม่ยาว ร่วมกันรับทราบ นโยบาย ตามหนังสืออำเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0118.1/124 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 แจ้งว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาลและพันธกิจ “ มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างค่านิยมประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้ประกาศย้ำเตือนนโยบายเจตนารมณ์ “ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566 ” และ “ งดรับ งดให้ ” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (NO Gift Policy) ในที่ประชุมประจำเดือน ครั้งนี้

              วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทุกคน จะไม่ขอรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในก่อน / ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบนและการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ โดยให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัด ต่อไป 

 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
21 คน
เดือนนี้
1,298 คน
ปีนี้
24,150 คน
ทั้งหมด
140,498 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2023 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น