เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนมิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2567 10:43:41 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว) ประจำเดือนมิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567 11:30:05 น. , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 10:05:59 น. , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 08:59:40 น. , เปิดอ่าน 36 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. (กองการศึกษา) ประจำเดือนเมษายน 2567

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 15:08:12 น. , เปิดอ่าน 64 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนเมษายน 2567

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 15:05:26 น. , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ2560 มาตรา 66 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2567)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 14:10:45 น. , เปิดอ่าน 112 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. (กองการศึกษา) ประจำเดือนมีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 09:45:43 น. , เปิดอ่าน 294 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2567 13:08:30 น. , เปิดอ่าน 207 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. (กองการศึกษา) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2567 09:49:53 น. , เปิดอ่าน 385 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2567 13:15:44 น. , เปิดอ่าน 359 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ2560 มาตรา 66 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2566) กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2567 14:42:11 น. , เปิดอ่าน 414 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. (กองการศึกษา) ประจำเดือนมกราคม 2567

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 10:30:41 น. , เปิดอ่าน 296 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ2560 มาตรา 66 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2566)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 16:12:09 น. , เปิดอ่าน 257 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนมกราคม 2567

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567 09:11:17 น. , เปิดอ่าน 200 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 12:00:57 น. , เปิดอ่าน 175 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. (กองการศึกษา) ประจำเดือนธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 08:59:52 น. , เปิดอ่าน 222 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2566 11:57:12 น. , เปิดอ่าน 243 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. (กองการศึกษา) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2566 10:40:21 น. , เปิดอ่าน 186 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัาง (กองการศึกษา) ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 11:01:33 น. , เปิดอ่าน 233 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2566 14:44:18 น. , เปิดอ่าน 199 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ2560 มาตรา 66 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2566)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 10:01:29 น. , เปิดอ่าน 211 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนกันยายน 2566

เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2566 08:43:15 น. , เปิดอ่าน 241 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2566 13:46:23 น. , เปิดอ่าน 269 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2566 10:29:31 น. , เปิดอ่าน 265 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ2560 มาตรา 66 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 13:14:52 น. , เปิดอ่าน 278 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนมิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2566 09:03:34 น. , เปิดอ่าน 228 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2566 10:23:40 น. , เปิดอ่าน 196 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนเมษายน 2566

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2566 09:46:14 น. , เปิดอ่าน 218 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 14:05:25 น. , เปิดอ่าน 276 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ2560 มาตรา 66 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2566)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 11:04:46 น. , เปิดอ่าน 212 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2566 10:07:25 น. , เปิดอ่าน 245 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนมกราคม 2566

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566 10:16:16 น. , เปิดอ่าน 276 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2566 14:42:38 น. , เปิดอ่าน 322 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ2560 มาตรา 66 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม.65)

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2566 11:42:21 น. , เปิดอ่าน 274 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 11:14:45 น. , เปิดอ่าน 327 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนกันตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 14:14:36 น. , เปิดอ่าน 302 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ2560 มาตรา 66 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม.-กันยายน 2565)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 10:55:33 น. , เปิดอ่าน 299 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนกันยายน 2565

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 10:20:21 น. , เปิดอ่าน 253 ครั้ง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2565 13:22:32 น. , เปิดอ่าน 164 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 13:33:45 น. , เปิดอ่าน 292 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 13:19:59 น. , เปิดอ่าน 303 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2565 11:47:05 น. , เปิดอ่าน 325 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 09:45:18 น. , เปิดอ่าน 342 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนเมษายน2565

เมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2565 10:15:47 น. , เปิดอ่าน 362 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ2560 มาตรา 66 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มค.-มีค.65)

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 09:15:27 น. , เปิดอ่าน 437 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2565 11:25:35 น. , เปิดอ่าน 428 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2565 10:23:43 น. , เปิดอ่าน 638 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 มาตรา 66 ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 11:16:20 น. , เปิดอ่าน 455 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 10:26:02 น. , เปิดอ่าน 451 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 09:51:51 น. , เปิดอ่าน 481 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2564 09:56:45 น. , เปิดอ่าน 500 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564 09:21:07 น. , เปิดอ่าน 543 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 09:50:56 น. , เปิดอ่าน 670 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2564 09:09:56 น. , เปิดอ่าน 619 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 09:16:44 น. , เปิดอ่าน 618 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนมิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2564 12:17:58 น. , เปิดอ่าน 650 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2564 10:42:35 น. , เปิดอ่าน 644 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนเมษายน 2564

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 09:10:29 น. , เปิดอ่าน 692 ครั้ง

สรุผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 09:30:33 น. , เปิดอ่าน 739 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 09:26:45 น. , เปิดอ่าน 735 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 09:23:59 น. , เปิดอ่าน 740 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 09:21:27 น. , เปิดอ่าน 714 ครั้ง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 16:13:58 น. , เปิดอ่าน 3473 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564 13:52:21 น. , เปิดอ่าน 704 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 09:23:39 น. , เปิดอ่าน 711 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
297 คน
เดือนนี้
5,107 คน
ปีนี้
55,567 คน
ทั้งหมด
238,227 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2024 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น