เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565
เปิดอ่าน 1369 ครั้ง
พิมพ์

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดรับบริการ พ.ศ. 2564    >> คลิกเพื่อดู <<

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ 

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ทั่วไป เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

เดือน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

มกราคม

0

0

0

 

กุมภาพันธ์

0

0

0

 

มีนาคม

0

1

0

 

เมษายน

1

0

0

 

พฤษภาคม

0

0

0

 

มิถุนายน

0

0

0

 

กรกฎาคม

0

0

0

 

สิงหาคม

0

0

0

 

กันยายน

0

2

2

 

ตุลาคม

0

0

 

 

พฤศจิกายน

0

0

 

 

ธันวาคม

0

0

 

 

รวม

1

3

 2*

*ข้อมูล ณ เดือนกันนายน 2565

หมายเหตุ  เครื่องหมาย 0 หมายถึง ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 

สรุปผล  

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  1  เรื่อง )

- การขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 13 บ้านพนาสวรรค์ (บ้านลอบือ)  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  1  เรื่อง )

- การขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  3  เรื่อง )

4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  2  เรื่อง )

4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

- จำนวนเรื่องร้องเรียน    0   เรื่อง 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ   0  เรื่อง

- เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  0  เรื่อง

 

 


 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ 

สรุปข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

 

เดือน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

มกราคม

0

0

0

 

กุมภาพันธ์

0

0

0

 

มีนาคม

0

0

0

 

เมษายน

0

0

0

 

พฤษภาคม

0

0

0

 

มิถุนายน

0

0

0

 

กรกฎาคม

0

0

0

 

สิงหาคม

0

0

0

 

กันยายน

0

0

0

 

ตุลาคม

0

0

 

 

พฤศจิกายน

0

0

 

 

ธันวาคม

0

0

 

 

รวม

0

0

 0*

*ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565

หมายเหตุ  เครื่องหมาย 0 หมายถึง ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 

สรุปผล  

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต )

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต )

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต )

4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต )

5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565)

- จำนวนเรื่องร้องเรียน    0   เรื่อง 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ   0  เรื่อง

- เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  0  เรื่อง

 

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

เดือน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

มกราคม

2 0

1

 

กุมภาพันธ์

3 3

0

 

มีนาคม

0 0

0

 

เมษายน

0 0

1

 

พฤษภาคม

0 1

0

 

มิถุนายน

1 2

1

 

กรกฎาคม

3 1

1

 

สิงหาคม

4 0

1

 

กันยายน

1 1

0

 

ตุลาคม

4 1

 

 

พฤศจิกายน

0

1

 

 

ธันวาคม

x

1

 

 

รวม

18 11

5* 

*ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565

หมายเหตุ  เครื่องหมาย 0 หมายถึง ไม่มีผู้มาขอรับข้อมูลข่าวสาร

 


 

 

          ข้อมูลเชิงสถิติ การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (จำนวนการออกเหตุช่วยเหลือประชาชน)

 

เดือน

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

มกราคม

41 31

 

กุมภาพันธ์

28 26

 

มีนาคม

39 32

 

เมษายน

34 18

 

พฤษภาคม

34 21

 

มิถุนายน

40 39

 

กรกฎาคม

31 37

 

สิงหาคม

37 53

 

กันยายน

33 56

 

ตุลาคม

21  

 

พฤศจิกายน

28  

 

ธันวาคม

37  

 

รวม

403 313*

*ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565

 

 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
231 คน
เดือนนี้
3755 คน
ปีนี้
70059 คน
ทั้งหมด
74045 คน
ออนไลน์
3 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น