เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2566
เปิดอ่าน 1563 ครั้ง
พิมพ์

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. 2563     >> คลิกเพื่อดู <<

 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564     >> คลิกเพื่อดู <<

 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. 2565     >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ 

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ทั่วไป เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

เดือน

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

หมายเหตุ

ตุลาคม

0 0 0 0  

พฤศจิกายน

0 0 0 0  

ธันวาคม

0 0 0 0  

มกราคม

0 0 0 0  

กุมภาพันธ์

0 0 0    

มีนาคม

0 1 0    

เมษายน

1 0 0    

พฤษภาคม

0 0 0    

มิถุนายน

0 0 0    

กรกฎาคม

0 0 0    

สิงหาคม

0 0 0    

กันยายน

0 2 2    

รวม

0

3

 2

 0*

*ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566

หมายเหตุ  เครื่องหมาย 0 หมายถึง ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 

สรุปผล  

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  1  เรื่อง )

- การขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 13 บ้านพนาสวรรค์ (บ้านลอบือ)  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  1  เรื่อง )

- การขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  3  เรื่อง )

4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  2  เรื่อง )

5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

- จำนวนเรื่องร้องเรียน    0   เรื่อง 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ   0  เรื่อง

- เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  0  เรื่อง

 

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ 

สรุปข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

 

เดือน

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

หมายเหตุ

ตุลาคม

0 0 0 0  

พฤศจิกายน

0 0 0 0  

ธันวาคม

0 0 0 0  

มกราคม

0 0 0 0  

กุมภาพันธ์

0 0 0    

มีนาคม

0 0 0    

เมษายน

0 0 0    

พฤษภาคม

0 0 0    

มิถุนายน

0 0 0    

กรกฎาคม

0 0 0    

สิงหาคม

0 0 0    

กันยายน

0 0 0    

รวม

0

0

 0

 0*

*ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566

หมายเหตุ  เครื่องหมาย 0 หมายถึง ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 

สรุปผล  

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต )

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต )

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต )

4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต )

5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- จำนวนเรื่องร้องเรียน    0   เรื่อง 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ   0  เรื่อง

- เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  0  เรื่อง

 

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

 

เดือน

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

หมายเหตุ

ตุลาคม

1 4 1 0  

พฤศจิกายน

0 0 1 1  

ธันวาคม

1 0 1 0  

มกราคม

2 0 1 0  

กุมภาพันธ์

3 3 0    

มีนาคม

0 0 0    

เมษายน

0 0 1    

พฤษภาคม

0 1 0    

มิถุนายน

1 2 1    

กรกฎาคม

3 1 1    

สิงหาคม

4 0 1    

กันยายน

1 1 0    

รวม

16

12 8 1* *ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566

หมายเหตุ  เครื่องหมาย 0 หมายถึง ไม่มีผู้มาขอรับข้อมูลข่าวสาร

 


 

 

          ข้อมูลเชิงสถิติ การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (จำนวนการออกเหตุช่วยเหลือประชาชน)

 

เดือน

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

หมายเหตุ

ตุลาคม

37 41 31 64  

พฤศจิกายน

44 28 26 30  

ธันวาคม

28 39 32 35  

มกราคม

35 34 18 32  

กุมภาพันธ์

23 34 21    

มีนาคม

27 40 39    

เมษายน

30 31 37    

พฤษภาคม

33 37 53    

มิถุนายน

34 33 56    

กรกฎาคม

36 21 41    

สิงหาคม

25 28 68    

กันยายน

40 37 56    

รวม

392

403

 478

 0*

*ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
93 คน
เดือนนี้
93 คน
ปีนี้
14,277 คน
ทั้งหมด
130,553 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2023 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น