เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ประกาศ

เทศบาลตำบลแม่ยาว ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 10:36:29 น.
เปิดอ่าน 32 ครั้ง
พิมพ์

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ยาว

ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายปัจจุบัน 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
97 คน
เดือนนี้
5513 คน
ปีนี้
36391 คน
ทั้งหมด
42001 คน
ออนไลน์
4 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft