เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา ตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564 11:41:01 น.
เปิดอ่าน 37 ครั้ง
พิมพ์

 

 ประชาสัมพันธ์ สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา ตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีหน้าที่ช่วยเหลือเยียวยาแก่บุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น
2. จำเลยในคดีอาญาที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการและถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดีและปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด

 

สิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา มีดังนี้
1. ผู้เสียหายในคดีอาญา สามารถยื่นคำขอรับค่าทดแทนได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และสถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ
2. จำเลยในคดีอาญา สามารถยื่นคำขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมทั้งจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เรือนจํา ทัณฑสถานทุกแห่ง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนทุกแห่งทั่วประเทศ

 


 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
95 คน
เดือนนี้
5511 คน
ปีนี้
36389 คน
ทั้งหมด
41995 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft