เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ภาพกิจกรรม

นายกฯ มอบบ้านพักที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2564 10:23:06 น.
เปิดอ่าน 33 ครั้ง
พิมพ์

 

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อินต๊ะวัง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมทีมงานบริหาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 สท.อินทอง ชุมภูศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และงานสวัสดิการสังคม มอบบ้านพักที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ปีงบประมาณ 2564

 

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
63 คน
เดือนนี้
3977 คน
ปีนี้
24429 คน
ทั้งหมด
28469 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft