แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแม่ยาว

หมู่บ้านห้วยน้ำริน

อ่านข่าวต่อ

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

พระเจ้าทันใจจริญพบโชค

อ่านข่าวต่อ

พระธาตุตงหลวง บ้านทุ่งหลวง หมู่9 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สูงเสียดฟ้าแห่งเมืองเชียงราย ประกาศชัยพุทธศาสนา ศูนย์รวมจิตใจสักการบูชา ไหวสาพระ

อ่านข่าวต่อ

โบราณสถานถ้ำพระ

โบราณสถานถ้ำพระ หรือ ถ้ำพระ ตั้งอยู่ตรงข้ามฟากแม่น้ำของหาดเชียงราย โดยมีลำน้ำกกต

อ่านข่าวต่อ

สัมผัสวิถีธรรมชาติริมน้ำใสที่..หาดผาขวาง

หาดผาขวาง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเยือนแห่งหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ในตำบลแ

อ่านข่าวต่อ

น้ำตกห้วยแม่ซ้าย แอ่งน้ำใส...สายน้ำเย็น

น้ำตกห้วยแม่ซ้าย เป็นน้ำตกขนาดกลาง เกิดจากลำห้วยแม่ซ้าย ซึ่งมีต้นน้ำอยุ่ที่ดอยบ่

อ่านข่าวต่อ

นั่งช้างชมวิว..บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร

เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยใช้การท่องเที่ยวจากองค์กรเอกชนและ

อ่านข่าวต่อ

สะพานแขวน ฮาแหล่จะ

เป็นสะพานข้ามแม่น้ำกกที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย เชื่อมสองหมู่บ้าน

อ่านข่าวต่อ