แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแม่ยาว

พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าบ้านจะแล

อ่านข่าวต่อ

หมู่บ้านห้วยน้ำริน

อ่านข่าวต่อ

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

พระเจ้าทันใจจริญพบโชค

อ่านข่าวต่อ

พระธาตุตงหลวง บ้านทุ่งหลวง หมู่9 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สูงเสียดฟ้าแห่งเมืองเชียงราย ประกาศชัยพุทธศาสนา ศูนย์รวมจิตใจสักการบูชา ไหวสาพระ

อ่านข่าวต่อ

โบราณสถานถ้ำพระ

โบราณสถานถ้ำพระ หรือ ถ้ำพระ ตั้งอยู่ตรงข้ามฟากแม่น้ำของหาดเชียงราย โดยมีลำน้ำกกต

อ่านข่าวต่อ

สัมผัสวิถีธรรมชาติริมน้ำใสที่..หาดผาขวาง

หาดผาขวาง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเยือนแห่งหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ในตำบลแ

อ่านข่าวต่อ

น้ำตกห้วยแม่ซ้าย แอ่งน้ำใส...สายน้ำเย็น

น้ำตกห้วยแม่ซ้าย เป็นน้ำตกขนาดกลาง เกิดจากลำห้วยแม่ซ้าย ซึ่งมีต้นน้ำอยุ่ที่ดอยบ่

อ่านข่าวต่อ

นั่งช้างชมวิว..บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร

เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยใช้การท่องเที่ยวจากองค์กรเอกชนและ

อ่านข่าวต่อ