โครงการอบรมสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในชุมชน

 ???? ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ประกอบการ / กลุ่มอาชีพ / กลุ่มท่องเที่ยว และผู้สนใจ  ????
เข้าร่วมโครงการอบรมสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในชุมชน 
 
 
????  วันที่ 21 กันยายน 2563
???? ห้องประชุม 248 อนุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ยาว
 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
Link https://forms.gle/7feCRkMugbgSG5uy9
 
และขอความกรุณา ตอบแบบสอบถามก่อนเข้าอบรม
Link https://forms.gle/GCGoHf8NpWTUSzJT9
 
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️