โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2563

 
enlightenedตารางกำหนดการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ พ.ศ.2563 enlightened
ตั้งแต่วันที่ 10-26 สิงหาคม พ.ศ.2563
ติดต่อสอบถาม 053-737359 ต่อ 620
หรือ 092-454-1505
(งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ยาว)