โครงการอบรมและส่งเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการทำพานบายศรีจากใบตอง และการตัดดอกกระดาษลายล้านนา

 

???? ประชาสัมพันธ์ ????
 
โครงการอบรมและส่งเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
heart หลักสูตรการทำพานบายศรีจากใบตอง และการตัดดอกกระดาษลายล้านนา heart
 
???? วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2563
 
???? ณ หอประชุมบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 6
 
✅ รับสมัครจำนวน 100 ท่าน
 
สมัครได้ที่ งานพัฒนาชุมชน ทต.แม่ยาว หรือโทร 0820906716
 
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️