โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด

 

???? ประชาสัมพันธ์ ????
.
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
.
???? หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด
.
???? วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
???? ณ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านท่าหลุก หมู่ 16
✅ รับสมัครจำนวน 50 ท่าน
.
สมัครได้ที่ งานพัฒนาชุมชน ทต.แม่ยาว หรือ ที่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน หรือโทร 0820906716