โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

???? ประชาสัมพันธ์ ????
.
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
.
???? หลักสูตรการทำแคบหมู
.
???? วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
???? ณ หอประชุมบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 9
 รับสมัครจำนวน 50 ท่าน
.
สมัครได้ที่ งานพัฒนาชุมชน ทต.แม่ยาว หรือที่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน