การประเมินความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

 

โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่าง

หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

 

 

ฝากไฟล์