ประกาศเทศบาล ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหูมิ เพื่อป้องการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

???? ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ยาว ????

 


เทศบาลตำบลแม่ยาวขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่จะมาใช้บริการ ที่เทศบาลตำบลแม่ยาวทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เทศบาลตำบลแม่ยาวจึงได้จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าป้อมยามเทศบาลตำบลแม่ยาว เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองประชาชนและพนักงานทุกคนก่อนจะเข้ามายังสำนักงานเทศบาล

 

???? เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 (พรุ่งนี้) เป็นต้นไป
???? เวลา 08.00 น. - 16.30 น.

 

???? โดยท่านใดผ่านที่ผ่านระบบคัดกรองจะได้สติ๊กเกอร์สีเขียว ติดบริเวณเสื้อ 

 

จึงขอความร่วมมือทุกท่านให้ใช้ประตู เข้า - ออก ทางเดียว คือ ประตู 1 เพื่อจะได้ผ่านจุดคัดกรองทุกคน

 

 

ขออภัยในความไม่สะดวก