สูตร 'เจลล้างมือ' สำหรับ ทำใช้เองที่บ้าน เพื่อป้องกันตัวเองจากโรค COVID-19

 

[❗️❗️] สูตร 'เจลล้างมือ' สำหรับ ทำใช้เองที่บ้าน เพื่อป้องกันตัวเองจากโรค COVID-19

 

???????? มีทั้งหมด 4 สูตรด้วยกัน ????

1. สูตรดัดแปลงจากองค์การอนามัยโลก
2. สูตรจากองค์การอนามัยโลก
3. สูตรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. สูตรใช้เอทิลแอลกอฮอล์ 95%

 

จัดทำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยาว