ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี QR CODE

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผ่าน QR CODE ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสดหรือเช็ค