ข่าวประกาศจากเทศบาลตำบลแม่ยาว โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย ชร.ถ.31 - 001 (ตอนบ้านดอยยาวหมู่ที่ 6 - บ้านทรายมูล หมู่ที่ 8)

???????? ข่าวประกาศจากเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่องการก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย ชร.ถ.31 - 001 (ตอนบ้านดอยยาวหมู่ที่ 6 - บ้านทรายมูล หมู่ที่ 8) ตอนนี้ทางเทศบาลกำลังจะดำเนินการขยายผิวจราจร (ไหล่ทาง) อยู่นะคะ สำหรับผู้ที่สัญจรไปมาโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ????????️????

เทศบาลตำบลแม่ยาวต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ ????