รับประกาศนียบัตรมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมนางปาณิสรา แสงทาน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่ยาวได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี่ บาย กะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนการประเมินมากที่สุด 3 องค์กรจากทั้งหมด 11 องค์กรที่เข้าร่วมในจังหวัดเชียงราย โดยท่านนายกฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย