โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่งานงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดและพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวพร้อมด้วยประชาชน ร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน บริเวณสระกกหลง หมู่ที่ 4 บ้านริมกก โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสาธิตวิธีการปลูกและสนับสนุนหญ้าแฝกจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย