จิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทยที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว สมาชิกกิจกรรมกลุ่ม 1 เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวและคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม โครงการเพิ่มสวนหย่อมหรือสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย