กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว ช่วงเช้าเป็นกิจกรรม การทำฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืช และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการทำหัวเชื้อดินระเบิด วิทยากรโดย คุณสุขคำ แก้วคำ