โครงการสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค ณ โรงเรียนแม่ยาววิทยา โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน และในช่วงบ่าย เป็นการฝึกปฏิบัติทำเจลถ่านหอมดูดกลิ่นและการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ยาววิทยาเป็นอย่างดี