โครงการจัดงานประเพณีหล่อพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาวจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา นำโดยนายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว คณะผู้บริหาร ฝ่ายปกครอง พนักงานเทศบาลและประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลแม่ยาว การหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพิธีหล่อเทียนจะจัดขึ้นในเดือน ๘ ของทุกปี ก่อนวันเข้าพรรษา