โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิค 5ส

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาวจัดกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิค 5ส โดยนางปาณิสรา แสงทาน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของกิจกรรม 5ส ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงานก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่เป็นและระเบียบดีและปลอดภัย เทศบาลตำบลแม่ยาวได้แบ่งการรับผิดชอบในกิจกรรม 5ส ให้กับพนักงานเทศบาล โดยแบ่งเป็นแต่ละโซนสี โดยกิจกรรมในปีนี้แต่ละโซนสีจะมีการโชว์นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของสำนักงาน พร้อมทั้ง Big Cleaning ในแต่ละโซนที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งท่านปลัดจะได้เดินตรวจความเรียบร้อยของการจัดห้องทำงานตามหลัก 5ส พร้อมชมนิทรรศการ โดยกิจกรรม 5ส ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างจิตสำนึกกับบุคลากรให้มีระเบียบวินัยและรักหน่วยงานมากขึ้น