พิธีทำบุญอาคารอเนกประสงค์และอาคารฟื้นฟูผู้พิการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาวนำโดย นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีทำบุญอาคารอเนกประสงค์และอาคารฟื้นฟูผู้พิการ เพื่อความเป็นศิริมงคลในการเปิดใช้งาน