พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีปิดโครงการกอบรมเชิงปฏิบัติการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย โดยโดยโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาบัคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล ให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยทางเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ส่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย