อบรมเยาวชนคุณธรรมนำชีวิต

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชนคุณธรรมนำชีวิต ณ โรงเรียนแม่ยาววิทยา โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระวิทยากร พระสุขเกษม เขมโก จากวัดสันป่ายาง มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่ยาววิทยา