โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำถ้ำพระและข่วงวัฒนธรรมตำบลแม่ยาว

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาวจัดโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำถ้ำพระและข่วงวัฒนธรรมตำบลแม่ยาว ณ โบราณสถานถ้ำพระ หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีพิธีสรงน้ำพระ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงของประชาชนและชนเผ่าตำบลแม่ยาว การจัดนิทรรศการ ตามรอยรัชกาลที่ 7 ซุ้มนิทรรศการชนเผ่าและโรงทานลานบุญ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองและประชาชนเป็นอย่างดีในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้