โครงการการสร้างเครือข่ายการป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลแม่ยาว "ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย"

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมนางปาณิสรา  แสงทาน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว ตรวจเยียม โครงการการสร้างเครือข่ายการป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลแม่ยาว "ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย" ณ โรงเรียนเทศบาล 6 ซึ่งมีเด็กเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 90 คน ประกอบด้วย นักเรียน ร.ร. บ้านทุ่งหลวง ร.ร. บ้านห้วยขม ร.ร.บ้านห้วยแม่ซ้าย โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายมาให้ความรู้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจาก กองทุน สปสช.ตำบลแม่ยาว