ขอเชิญร่วมงาน โครงการจัดงานข่วงวัฒนธรรมตำบลแม่ยาว

ขอเชิญร่วมงาน โครงการจัดงานข่วงวัฒนธรรมตำบลแม่ยาว วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โบราณสถานถ้ำพระ
???? กิจกรรมภายในงาน ????
???? ชมนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลแม่ยาว ทั้งหมด 6 ชนเผ่า คือ คนพื้นเมือง, ชนเผ่าลาหู่, ชนเผ่าอาข่า, ชนเผ่ากะเหรี่ยง, ชนเผ่าเย้า และชนเผ่าไทลื้อ
???? ชมการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลแม่ยาว ทั้ง 6 ชนเผ่า