กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาว นำโดยนายพงษ์พันธ๊ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะบริวเณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยได้ทำกิจกรรมกวาดเศษใบไม้ ตัดหญ้าและพัฒนาสวนหย่อมและสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน