โครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาวจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562 นำโดยนายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมพิธีทางศาสนา กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยนายกเทศมนตรีได้กล่าวให้โอวาทและอ่านสารวันเทศบาล ประจำปี 2562 และได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานเทศบาลดีเด่น ส่วนในช่วงบ่ายมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลและกิจกรรมดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยาว