โครงการอบรมบริหารจัดการน้ำเสียครัวเรือนตำบลแม่ยาว

วันที่ 21 เมษายน 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมนักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการอบรมบริหารจัดการน้ำเสียครัวเรือนตำบลแม่ยาว ทั้งนี้ท่านนายกฯ ยังได้มอบถังหมักชีวภาพให้กับชุมชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป