โครงการบ้านท่าหลุกหน้าบ้านน่ามอง หลังบ้านน่าดู

วันที่ 21 เมษายน 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมนักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานโครงการบ้านท่าหลุก หน้าบ้านน่ามอง หลังบ้านน่าดู โดยได้ลงพื้นที่ติดตามโดยการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ณ บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 16 ซึ่งได้มีการสาธิตการคัดแยกขยะให้กับชาวบ้านเพื่อลดปริมาณขยะภายในชุมชน อีกทั้งยังสามารถนำขยะที่คัดแยกแล้วไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง