ลงพื้นที่สำรวจสภาพบ้านเรือนประชาชนที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพบ้านเรือนประชาชนที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มได้รับความเสียหาย เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยจากการสำรวจพบว่า มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุในพื้นที่ตำบลแม่ยาวเบื้องต้นทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 ,หมู่2 ,หมู่4 ,หมู่5 ,หมู่6 ,หมู่17 และหมู่ 18 ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้มอบกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย)