สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว รับการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว รับการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562 ณ อาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว โดย คณะกรรมการตรวจการประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น (สำนักบริหารการทะเบียน)​ และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5