ผู้ว่าฯเชียงรายลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าตำบลแม่ยาว

วันที่ 6 เมษายน 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายสมกิจ เกศนาคินทร์นายอำเภอเมืองเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าตำบลแม่ยาว โดยได้รับการต้อนรับจากนายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว คณะผู้บริหารและฝ่ายปกครองตำบลแม่ยาว เพื่อร่วมกันดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่ยาว ณ อาคาร 248 อนุสรณ์เทศบาลแม่ยาว โดยหลังจากเสร็จการร่วมหารือได้ทำการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อดับไฟป่า บริเวณดอยบ่อ หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ