มอบวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2562  นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ได้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยรุ่นที่จบไปนั่นถือว่าเป็นรุ่นที่ 2 ตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมา ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการของนักเรียน การทำบุญทอดผ้าป่า รวมถึงการแสดงต่างๆ ของนักเรียนและคณะครูโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยนักเรียนผู้สูงอายุต่างก็มีสีหน้ายิ้มแย้มและภูมิใจกันทุกคนที่ได้รับวุฒิบัตรในครั้งนี้