งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว นำคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวเข้าร่วม งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประกอบพิธีถวายราชสักการะ โดยการวางพานพุ่มดอกไม้สดและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมสาทิษลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ของจังหวัดเชียงราย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ได้กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ห้องประชุมคชสาร สนามกีฬากลาง องค์การบริการส่วนจังหวัด