โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว, ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว และผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว กับพระครูสุขเกษม เขมโก พระวัดสันป่ายาง ทั้งนี้คระครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัด ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดสันป่ายาง