โครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา เป็นประธานเปิดโครงการวันสตรีสากล พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยาว ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยมีกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ยาวร่วมเดินขบวนและการแสดง ทั้งนี้นายกเทศมนตรียังได้มอบเกียรติบัตรให้กับสตรีดีเด่นตำบลแม่ยาวอีกด้วย