เข้ารับการตรวจงานการเงินและบัญชี

วันที่ 6 มีนาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ยาว เข้ารับการตรวจงานการเงินและบัญชี จาก กลุ่มงานการเงิน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ณ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ยาว