การแข่งขันทักษะวิชาการระดับท้องถิ่น ประจำปี 2562 นักเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการกองการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ,นักวิชาการศึกษา ,คณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนลาน อ.เมือง จ. เชียงราย