โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางปาณิสรา แสงทาน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านรวมมิตร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย