การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ Clean Bank

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางปาณิสรา แสงทาน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาวเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ Clean Bank ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว