โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารสะอาดมีมาตรฐาน (Clean food Good test)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรสิทธิ์ สาคร รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารสะอาดมีมาตรฐาน (Clean food Good test) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในงานกีฬาแม่ยาวเกมส์ ณ ห้องประชุม 248 อนุสรณ์เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยท่านปลัดเทศบาล นางปาณิสรา แสงทาน ได้ให้นโยบายกับผู้ประกอบการร้านค้าในเรื่องของการจัดการขยะในพื้นที่ อีกทั้งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมยังมีการสาธิตการคัดแยะขยะให้ถูกวิธีอีกด้วย